Logo
ECHR

Գործառույթներ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ կառավարության լիազոր ներկայացուցչի՝ մինչև Եվրոպական դատարանի որոշում կամ վճիռ կայացնելը, որոշման կամ վճռի կատարման փուլում, մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների ներդրման ոլորտում իրականացվող և այլ գործառույթներին ծանոթանալու համար, տե՛ս ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ բաժինը: