Logo
ECHR

Հայաստանի վերաբերյալ վճիռներ եվ որոշումներ

Մանուկյանն ընդդեմ Հայաստանի

28.06.2022
 • 2303/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218018

Աֆիցերյանն ընդդեմ Հայաստանի

28.06.2022
 • 28597/14
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM

Մազմանյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.05.2022
 • 66265/17
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում
ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217339

Տիրատուրյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.05.2022
 • 6920/14
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217335

Ղարիբյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.05.2022
 • 37981/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217334

Մայրապետյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 43/19
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216805

Բալասանյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 76124/14
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216833

Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 32251/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216816

Նանա Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 69517/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիյի 2-րդ հոդվածի խախտում: Արդարացի փոխհատուցումը 20,000 եվրո:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216629

Արսեն Արծրունին ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 41126/13
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215250

Ամարիկյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2022
 • 5471/14
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216322

Շիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.05.2022
 • 54547/16
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Արձանագրվել է 13-րդ, 3-րդ, 5-րդ հոդվածների խախտում։ Արդարացի փոխհատուցումը կազմում է 12,000 եվրո։

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215705

Դավթյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.05.2022
 • 54261/13 and 18361/16
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Արձանագրվել է 3-րդ և 6-րդ հոդվածների խախտում

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215913

Դավթյյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.05.2022
 • 30779/13
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Արձանագրվել է 3-րդ հոդածի խախտում

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215911

Վոլոդյա Ավետիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

13.05.2022
 • 39087/15
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Արձանագրվել է 3-րդ  և 13-րդ հոդվածի զուգակցված 3-րդ հոդվածով խախտում։ Արդարացի փոխհատուցումը 3,900 եվրո է։

ENG https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938

Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի

07.04.2022
 • 22665/10 & 2305/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ
Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտում: Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում
ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215138

Հակոբյանն ընդդեմ Հայաստանի

30.03.2022
 • 11222/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Արձանագրվել է կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում: Դիմումատուին վճարվելու է 12.000 եվրո, որպես ոչ նյութկան վնասի փոխհատուցում: 

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216473

Ղուկասյանն և այլք ընդդեմ Հայաստանի

30.03.2022
 • 32986/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Դատարանը վճռել է, որ չորրորդ դիմումատուի նկատմամբ տեղի է ունեցել Կոնվենցիայի թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում` ընթացակարգային երաշխիքները չպահպանելու առնչությամբ:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216472

Ծիծեռնակ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

16.03.2022
 • 60524/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215444

Ոսկերչյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.03.2022
 • 18945/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Միակողմանի հայտարարությամբ Կառավարությունը, ընդունելով դիմումատուի իրավունքների խախտման փաստը, առաջարկել է 12 150 եվրո փոխհատուցում: Գանգատի մնացած մասն անընդունելի և հանվել է քննվող գանգատների ցանկից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215443

Բոթոյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.02.2022
 • 5766/17
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215472

Բարսեղյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.01.2022
 • 17804/09
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ (վերջնական)

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211814

Հայրապետյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.01.2022
 • 69931/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214206

Պապյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.01.2022
 • 53166/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-214205

Դավթյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.12.2021
 • 41320/13
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214640

Մանուկյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.12.2021
 • 60456/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213673

Դերենիկ Մկրտչյանը և Գայանե Մկրտչյանն ընդդեմ Հայաստանի

30.11.2021
 • 69736/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213519

Միքայելյանն ընդդեմ Հայաստանի

23.11.2021
 • 1879/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM

Արզումանյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.11.2021
 • 63845/09
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ (վերջնական)

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM

Ավանեսյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.11.2021
 • 12999/15
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM

Դարեսկիզբ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2021
 • 61737/08
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի խախտում:

ENG ARM

Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

08.11.2021
 • 50609/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում: Կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում:

ENG ARM

Վարդան Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

04.11.2021
 • 13610/12
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ (վերջնական)

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում:

ENG ARM

Վավան ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

04.11.2021
 • 50939/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում 

ENG ARM

Ջհանգիրյանն ընդդեմ Հայաստանի

04.11.2021
 • 44765/08 & 10607/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում: Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք):

ENG ARM

Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

04.08.2021
 • 8049/10
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM

Դարեսկիզբ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

12.07.2021
 • 64004/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում (10-րդ հոդվածի 1-ին մաս՝ արտահայտվելու ազատության իրավունք):

ENG

Հետքննող լրագրողներն ընդդեմ Հայաստանի

12.07.2021
 • 64023/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում (10-րդ հոդվածի 1-ին մաս՝ արտահայտվելու ազատության իրավունք):

ENG ARM

Մաթևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.07.2021
 • 20409/11
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM

Հայ ազգային շարժումն ընդդեմ Հայաստանի

12.07.2021
 • 32568/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM

«Փիլոյանն ընդդեմ Հայաստանի»

01.04.2021
 • 44092/15
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209311

Սամադովն ընդդեմ Հայաստանի

18.02.2021
 • 36606/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208277

Գոզեյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

17.12.2020
 • 78080/14
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207722

Մարտիրոսյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

17.12.2020
 • 42115/17
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207792

Եգնուկյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.12.2020
 • 69596/17
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206521

Փիլոյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.11.2020
 • 112/11
 • Դատարան (Չորորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206643

Ղավալյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.10.2020
 • 50423/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում  5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ`վերանայման ընթացակարգային երաշխիքներ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205224

Արտաշես Անտոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.10.2020
 • 24313/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205225

Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպությունն ընդդեմ Հայաստանի

22.10.2020
 • 73601/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205680

Նորիկ Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.10.2020
 • 63106/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ՝ փոխհատուցման իրավունք): 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205145

Մյասնիկ Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.10.2020
 • 49020/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք): 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205068

Ալլահվերդյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.10.2020
 • 51949/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206319

Առաքելյանն և այլք ընդդեմ Հայաստանի

10.10.2020
 • 51386/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204586

Ջանգիրյանն ընդդեմ Հայաստանի

08.10.2020
 • 44841/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204811

Սմբատ Այվազյանն ընդդեմ Հայաստանի

08.10.2020
 • 49021/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում  5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ`վերանայման ընթացակարգային երաշխիքներ): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204812

Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի

08.10.2020
 • 31155/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205231

Գրիգորյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

24.09.2020
 • 31264/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204900

Ասատրյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

24.09.2020
 • 56724/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204901

Դավթյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

24.09.2020
 • 25968/16
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204902

Խանդամիրյանը և Սարգսյանն ընդեմ Հայաստանի

24.09.2020
 • 1939/18 10169/18
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204903

«Օլիմպ» արտադրական կոոպերատիվն ըննդեմ Հայաստանի

30.07.2020
 • 47012/15
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203974

Խլղաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.07.2020
 • 28323/15
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203764

Խորհրդատվական կարծիք

29.05.2020
 • Մեծ Պալատ
 • Խորհրդատվական կարծիք

Հանցանքի սահմանման մեջ «բլանկետային հղում» կամ  «օրենսդրություն՝ ըստ հղման» տեխնիկայի կիրառման եւ հանցանքի կատարման պահին գործող քրեական օրենքի ու փոփոխված քրեական օրենքի համեմատության չափորոշիչների վերաբերյալ:

ENG ARM

Անահիտ Մկրտչյանն ընդդեմ Հայաստանի

07.05.2020
 • 3673/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում ընթացակարգային տեսանկյունից:

ENG ARM

Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի

26.03.2020
 • 6822/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում

ENG ARM

Խաչատուրյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.03.2020
 • 22662/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում 

ENG ARM

Թամրազյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.03.2020
 • 42588/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում: Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում:

ENG ARM

Մեհրաբանն ընդդեմ Հայաստանի

19.03.2020
 • 247/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում ընթացակարգային տեսանկյունից:

ENG ARM

Ղուկասյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.03.2020
 • 68964/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG

Գևորգյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

06.02.2020
 • 66535/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201098

Սաֆարյանն ընդդեմ Հայաստանի

06.02.2020
 • 16346/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201097

Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպությունն ընդդեմ Հայաստանի

29.01.2020
 • 25103/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200574

Թոսունյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.12.2019
 • 36588/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200580

Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպությունն ընդդեմ Հայաստանի

17.12.2019
 • 15124/15
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200601

Մակեյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

05.12.2019
 • 46435/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում չի արձանագրվել

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198706

Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի

05.12.2019
 • 43478/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198708

Աղանյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

05.12.2019
 • 58070/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի՝ մտքի, խղճի և կրոնի ազատության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198793

Հակոբյանը և Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.10.2019
 • 14156/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196605

Մաթևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.10.2019
 • 61730/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում: Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM

Ավետիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.10.2019
 • 29731/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG

Նիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի

03.10.2019
 • 74438/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ): Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում

ENG ARM

Վարդանյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.07.2019
 • 8001/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ (արդարացի հատուցում)

Սահմանվել է նյութական և ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194609

Կիվիրյանն ընդդեմ Հայաստանի

11.07.2019
 • 13343/15
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194703

Միրզոյանն ընդդեմ Հայաստանի

23.05.2019
 • 57129/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում նյութական տեսանկյունից; Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի խախտում

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193081

Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.05.2019
 • 69936/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192982

Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.04.2019
 • 36469/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

 Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում: Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի խախտում՝ Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի զուգակցմամբ:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192653

Ամրահովն ընդդեմ Հայաստանի

21.03.2019
 • 49169/16
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192085

Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.03.2019
 • 25465/15
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը հանվել է քննվող գործերի ցանկից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191947

Ալիխանյանը և Մելիքսեթյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.03.2019
 • 4168/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191547

Ռամազյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 54769/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189789

Լևոն Ալիխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 6818/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189790

Փարսադանյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 5444/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189792

Վարդանյանը և Հախվերդյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 4178/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189794

Մաշինյանը և Ռամազյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 65124/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189795

Մհեր Ալիխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

14.02.2019
 • 4413/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189793

ՖԻԼ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

31.01.2019
 • 18526/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում (13-րդ հոդված՝ պաշտպանության արդյունավետ միջոց):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189589

Ղուլյանն ընդդեմ Հայաստանի

24.01.2019
 • 35443/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի անաչառություն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189420

«Շոլց ԱԳ» ընկերությունն ընդդեմ Հայաստանի

24.01.2019
 • 16528/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189419

Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

06.12.2018
 • 18550/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն, դատաքննությանը վկաների ներկայության ապահովում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187941

Ղամբարյանն ընդդեմ Հայաստանի

29.11.2018
 • 44143/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը հանվել է քննվող գործերի ցանկից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188128

Պոպովն ընդդեմ Հայաստանի

29.11.2018
 • 46049/14
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը հանվել է քննվող գործերի ցանկից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188138

Ավագյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.11.2018
 • 1837/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն, դատաքննությանը վկաների ներկայության ապահովում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187688

Գրիգորյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

08.11.2018
 • 40864/06
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Գանգատը հանվել է քննվող գործերի ցանկից:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187708

Ոսկերչյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.10.2018
 • 28739/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186787

Այվազյանն ընդդեմ Հայաստանի

18.10.2018
 • 46245/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք, հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186786

Օսմանյանը և Ամիրաղյանն ընդդեմ Հայաստանի

11.10.2018
 • 71306/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186669

Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

04.10.2018
 • 2126/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186959

Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.09.2018
 • 23086/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում: Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186114

Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի

20.09.2018
 • 44769/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում: Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186115

Գուլյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.09.2018
 • 11244/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186124

Դադայանն ընդդեմ Հայաստանի

06.09.2018
 • 14078/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն, դատաքննությանը վկաների ներկայության ապահովում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186037

Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.07.2018
 • 18419/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում (Հոդված 3- Արդյունավետ քննություն) (Դատավարական կողմ)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184659

Բադալյանն ընդդեմ Հայաստանի

05.04.2018
 • 22329/13
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182276

Ագանիկյանն ընդդեմ Հայաստանի

05.04.2018
 • 21791/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181859

Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

29.03.2018
 • 62356/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ (արդարացի հատուցում)

Ոչ նյութական վնասի հատուցում (41-րդ հոդված՝ ոչ նյութական վնասի արդարացի հատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181839

Նալբանդյանը և Դանիելյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.03.2018
 • 325/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181795

Թեյմուրազյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.03.2018
 • 17521/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ՝ փոխհատուցման իրավունք): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181598

Արզումանյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.01.2018
 • 25935/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179848

Ֆիդանյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.01.2018
 • 62904/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179861

Պապոյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.01.2018
 • 7205/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179854

Սահակյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.01.2018
 • 46664/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցանկից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180103

Չիրագովը և այլք ընդդեմ Հայաստանի (արդարացի փոխհատուցում)

19.12.2017
 • 13216/05
 • Դատարան (Մեծ Պալատ)
 • Վճիռ

Սահմանվել է նյութական և ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179554

Խլղաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.11.2017
 • 603/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178918

Մովսեսյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.11.2017
 • 27524/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում դատավարական տեսանկյունից

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178517

Ադյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

14.10.2017
 • 75604/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի՝ մտքի, խղճի և կրոնի ազատության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177429

Մաթևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.09.2017
 • 52316/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում (Հոդված 3- Արդյունավետ քննություն) (Դատավարական կողմ)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176930

Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

24.07.2017
 • 50520/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175488

Բադալյանն ընդդեմ Հայաստանի

24.07.2017
 • 44286/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175496

Դնգիկյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.06.2017
 • 66328/12
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174418

Այվազյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.06.2017
 • 56717/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդյունավետ քննություն) (դատավարական կողմ): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում չի արձանագրվել (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ կյանք) (նյութական կողմ): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ կյանք) (նյութական կողմ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173768

Նիկողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

29.05.2017
 • 75651/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված, կետ 1՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173500

Չապ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

18.05.2017
 • 15485/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի զուգակցմամբ (6-րդ հոդված - Վարչական դատավարություն, քրեական դատավարություն, (6-րդ հոդված՝ արդար դատաքննություն. վարչական դատավարություն, քրեական դատավարություն: 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն, դատաքննությանը վկաների ներկայության ապահովում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173366

Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.05.2017
 • 3571/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի զուգակցմամբ (6-րդ հոդված - քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդար դատաքննություն), (6-րդ հոդված՝ արդար դատաքննության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173089

Գրիգորյանը և Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի

28.04.2017
 • 27885/06
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173295

Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի

30.03.2017
 • 39563/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ կատարողական վարույթ. 6-րդ հոդված՝ դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում (13-րդ հոդված՝ պաշտպանության արդյունավետ միջոց):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172361

Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի

26.12.2016
 • 11275/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի (35-րդ հոդվածի 3-րդ մաս՝ ակնհայտ անհիմն): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ կյանք) (նյութական կողմ): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդյունավետ քննություն) (ընթացակարգային կողմ): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի հատուցում (41-րդ հոդված՝ ոչ նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168852

Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի

26.12.2016
 • 35688/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի զուգակցմամբ (6-րդ հոդված - քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդար դատաքննություն), (6-րդ հոդված՝ արդար դատաքննության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168860

Կարապետյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի

18.11.2016
 • 59001/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում չի արձանագրվել (10-րդ հոդվածի 1-ին մաս՝ արտահայտվելու ազատության իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168703

Ավետիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

11.11.2016
 • 13479/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդար դատաքննություն, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների մասնակցության ապահովում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168390

Վարդանյանը և Նանուշյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.10.2016
 • 8001/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Կովենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված՝ քաղաքացիական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ դատարանի մատչելիության իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք, զենքերի հավասարության իրավունք, անաչառ դատարանի իրավունք). Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության իրավունք (թիվ 1 Արձանագրության հոդված 1, կետ 1՝ գույքից զրկում, գույքից անարգել օգտվելու իրավունք: Նյութական վնասի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41` նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):Ոչ նյութական վնասի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41՝ ոչ նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167760

Տեր-Սարգսյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.10.2016
 • 27866/10
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում` արդար դատաքննության իրավունք (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննության իրավունք), (6-րդ հոդված` արդար դատաքննության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ` վկաներին հարցաքննելու իրավունք). Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննության իրավունք):

 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167762

Արա Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.10.2016
 • 629/11
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167561

Սիմոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

07.04.2016
 • 18275/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտոում (հոդված 6` քաղաքացիական դատավարություն. հոդված 6, կետ 1` արդար դատաքննության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության իրավունքի պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161801

Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

01.04.2016
 • 62356/09
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ (ըստ էության)

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտոում (հոդված 6` քաղաքացիական դատավարություն. հոդված 6, կետ 1` դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության իրավունքի պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք): Արդարացի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41` արդարացի հատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161735

Զալյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

17.03.2016
 • 36894/04; 3521/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Նախնական առարկությունները միացվել են գործի ըստ էության քննությանը և մերժվել (հոդված 35, կետ 1՝ իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառում. հոդված 35, կետ 3՝ առարկայական ընդդատություն (ratione materiae)): Մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով սահմանված խոշտանգման արգելիքի խախտում չի արձանագրվել (հոդված 3՝  նվաստացնող վերաբերմունք. անմարդկային վերաբերմունք) (նյութական կողմ): Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի՝ խոշտանգման արգելիքի խախտում (հոդված 3՝ արդյունավետ քննություն) (ընթացակարգային կողմ): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք):Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 2՝ ձերբակալման պատճառների և ներկայացված ցանկացած մեղադրանքի մասին անհապաղ տեղեկացվելու իրավունք): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ դատավորի կամ այլ պաշտոնատար անձի մոտ անհապաղ տարվելու իրավունք): Ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջը բավարարվել է (հոդված 41՝ ոչ նյութական վնաս. արդրացի հատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161408

Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի

25.02.2016
 • 22558/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ դատարանի մատչելիություն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160824

Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

08.02.2016
 • 24723/05
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում տեղի չի ունեցել (հոդված 6, կետ 1՝ բնակարանի նկատմամբ հարգանքի իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160315

Ղույումչյանն ընդդեմ Հայաստանի

21.01.2016
 • 53862/07
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ դատարանի մատչելիություն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160090

Թովմասյանն ընդդեմ Հայաստանի

21.01.2016
 • 11578/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ դատարանի մատչելիություն):

 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160091

Սաֆարյանն ընդդեմ Հայաստանի

21.01.2016
 • 576/06
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160089

Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

04.12.2015
 • 22343/08
 • Դատարան (Առաջին բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ արդար դատաքննություն): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրություն, հոդված 1, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158960

Սահակյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.11.2015
 • 66256/11
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ՝ փոխհատուցման իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158481

Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի

21.10.2015
 • 7984/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (Հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ դատարանի մատչելիություն)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158191

Շամոյանն ընդդեմ Հայաստանի

07.07.2015
 • 18499/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված` քաղաքացիական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` դատարանի մատչելիություն); Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում, նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155811

Չիրագովը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի (ըստ էության քննություն)

16.06.2015
 • 13216/05
 • Դատարան (Մեծ պալատ)
 • Վճիռ (ըստ էության քննություն)

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության, խախտում, 8-րդ հոդվածի` անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում, 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155353

Նալբանդյանն ընդդեմ Հայաստանի

31.03.2015
 • 9935/06 23339/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ
Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում չի արձանագրվել (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` արդյունավետ քննություն, ընթացակարգային կողմ), Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛գ՛ ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛գ՛ ենթակետ` իրավական պաշտպանության ապահովում, 6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` դատարանի մատչելիություն):
 
ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153349

Հայաստանի հելսինկյան կոմիտեն ընդդեմ Հայաստանի

31.03.2015
 • 59109/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում (11-րդ հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքի ազատություն), 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153308

Դավթյանն ընդդեմ Հայաստանի

31.03.2015
 • 29736/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգման արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153350

Ղասաբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

13.11.2014
 • 23566/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերություն` գույքից զրկում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147868

Ղարիբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

13.11.2014
 • 19940/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերություն` գույքից զրկում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147867

Բաղդասարյանը և Զարիկյանցն ընդդեմ Հայաստանի

13.11.2014
 • 43242/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածով սահմանված սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի առաջին պարբերություն` սեփականությունից զրկում)

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147870

Թարխանյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

27.05.2014
 • 51543/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցանկից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145185

Մելիքսեթյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

27.05.2014
 • 24684/11
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գործերի ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145081

Խանզադյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

11.03.2014
 • 68571/11
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142324

Սահակյանի, Զ. Մկրտչյանի և Վ. Մկրտչյանի գանգատներն ընդդեմ Հայաստանի

01.10.2013
 • 57687/09 63452/09 63455/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127890

Մարգարյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

04.06.2013
 • 72733/10
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122011

Մելտեքս ՍՊԸ-ի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

21.05.2013
 • 45199/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121176

Մելիքյանն ընդդեմ Հայաստանի

19.02.2013
 • 9737/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի -ին կետ` վարչական դավարություն, դատարանի մատչելիություն, քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116595

Մաթևոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

12.02.2013
 • 61730/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117271

Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

05.02.2013
 • 23341/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի (պատիժ` բացառապես օրենքի հիման վրա) խախտում չի ճանաչվել:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116182

Գագիկ Ջանգիրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

05.02.2013
 • 8696/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116994

Խաչատրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.01.2013
 • 13234/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116418

Գագիկ Ջանգիրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

11.12.2012
 • 44841/08 63701/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115778

Վարդան Ջանգիրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

11.12.2012
 • 44765/08 10607/10
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115776

Խաչատրյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

27.11.2012
 • 23978/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետի ՛գ՛ ենթակետ` ողջամիտ կասկած, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի ողջամտությունը, 5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ` փոխհատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114785

Վահանյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

06.11.2012
 • 220/06 32289/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114959

Թունյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

09.10.2012
 • 22812/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերություն` գույքից զրկում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113754

Դանիելյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

09.10.2012
 • 25825/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերություն` գույքից զրկում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113756

Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.10.2012
 • 40094/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում (նյութական կողմ՝ խոշտանգում, ընթացակարգային կողմ՝ արդյունավետ քննություն): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում (քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետ՝ անմեղության կանխավարկած): Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի խախտում՝ 3-րդ հոդվածի զուգակցմամբ (նյութական կողմ՝ խոշտանագում) տեղի չի ունեցել:Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի խախտում՝ 3-րդ հոդվածի զուգակցմամբ (ընթացակարգային կողմ՝ արդյունավետ քննություն):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113302

Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.10.2012
 • 22491/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի, 8-րդ հոդվածի (8-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք)` անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի, 5-րդ՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ օրինական կալանավորումը կամ ձերբակալումը, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ՝ կալանքի հիմնավորվածությունը,  5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ՝ ընթացակարգային երաշխիքներ) խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113296

Նիկողոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

18.09.2012
 • 2193/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113601

Շոլոխովնն ընդդեմ Հայաստանի և Մոլդովայի

31.07.2012
 • 40358/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում:
 
ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112501

Գրիգորյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.07.2012
 • 3627/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում չի ճանաչվել (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` անձին օրինական կերպով կալանքի տակ պահելը): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112103

Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի

26.06.2012
 • 33376/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելք, խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), 5-րդ հոդվածի`ազատության և անձնական անձեռնմխելիություն իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ`  օրենքով սահմանված կարգով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի տևողությունը, կալանքի ողջամտություն, 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ`վերանայման ընթացակարգային երաշխիքները, կալանքի օրինակության վերանայումը, 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ` կալանքի օրինակության վերանայումը), սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111631

Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի

26.06.2012
 • 6729/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` օրենքով սահմանված կարգով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի ողջամտությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111628

Պողոսյանը և Բաղդասարյանն ընդդեմ Հայաստանի

12.06.2012
 • 22999/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 13-րդ` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի`սխալ դատապարտման դեպքում փոխհատուցում ստանալու իրավունքի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111416

Մուրադխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

05.06.2012
 • 12895/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` օրինական կերպով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանավորման տևողությունը):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111272

Մակեյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

05.06.2012
 • 46435/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111596

Տեր-Պետրոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.05.2012
 • 36469/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111253

Մաթևոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

15.05.2012
 • 52316/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111252

Հակոբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

10.04.2012
 • 34320/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում (1-ին հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքի ազատություն), հոդված 5-ի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ`օրանական կերպով ազատությունից զրկելը), հոդված 6-ը հոդված 6-ի 3-րդ կետի ՛բ՛ ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում (6-րդ հոդված` քաղաքացիական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛բ՛ ենթակետ` բավարար հնարավորություններ, բավարար ժամանակ), Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդված` ներպետական իրավունք, աննշան հանցագործություններ, դատապարտման վերանայում, հանցագործություն): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է (41-րդ հոդված` նյութական վնաս),սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում (41-րդ հոդված` ոչ նյութական վնաս):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110263

Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.04.2012
 • 8088/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի հետ համակցությամբ (արդար դատաքննության իրավունք) խախտում չի ճանաչվել (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-ին կետի  «գ» ենթակետ` իրավական օգնության ապահովում)): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում` արդար դատաքննության իրավունք (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ` վկաներին հարցաքննություն, 6-րդ հոդված` արդար դատաքննության): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է (հոդված 41` պատճառահետևանքային կապ, նյութական վնաս, արդարացի փոխհատուցում), սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում (հոդված 41` ոչ նյութական վնաս, արդարացի փոխհատուցում):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110266

Գուրուրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

24.01.2012
 • 11456/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109098

Բուխարատյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.01.2012
 • 37819/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի` մտքի, խղճի և կրոնի ազատության խախտում (9-րդ հոդվածի 1-ին կետ` կրոնի կամ համոզմուքի արտահայտում): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108502

Բուխարատյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.01.2012
 • 37819/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի` մտքի, խղճի և կրոնի ազատության խախտում (9-րդ հոդվածի 1-ին կետ` կրոնի կամ համոզմուքի արտահայտում): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108504

Անտոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

10.01.2012
 • 3946/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Նախնական առարկությունները միացվել են գործի ըստ էության քննությանը և մերժվել (35-րդ հոդված, 1-ին կետ` իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառումը): Գանգատի մյուս` Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածով ամրագրված` սեփականության իրավունքի պաշտպանության (Արձանագրություն 1, հոդված 1, §1), մասը մերժվել է, ոչ նյութական վնասի չափը` սահմանվել:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113548

Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

20.12.2011
 • 44068/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կետերի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108235

Չիրագովի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

14.12.2011
 • 13216/05
 • Դատարան (Մեծ պալատ)
 • Որոշում

Ճանաչվել է ընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108383

Խաչատրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

06.12.2011
 • 13234/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108275

Մինասյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

22.11.2011
 • 44837/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107843

Գասպարու գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

22.11.2011
 • 44769/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Ճանաչվել է մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107842

Հովհաննիսյանը և Շիրոյանն ընդդեմ Հայաստանի (արդարացի փոխհատուցում)

15.11.2011
 • 5065/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Արդար փոխհատուցում

Սահմանվել է նյութական և ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100024

Երանոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 3309/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107765

Եդիգարյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 10446/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից: Մասնակիորեն ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107762

Պողոսյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 3310/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107766

Լևոն Ղասաբյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 23566/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107760

Գրիգորի Ղարիբյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 19940/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն՝ ճանաչվել անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107757

Սեդրակ Բաղդասարյանի և Տատյանա Զարիկյանցի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2011
 • 43242/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակիորեն հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից, մասնակիորեն` ճանաչվել անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107763

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

07.07.2011
 • 23459/03
 • Դատարան (Մեծ Պալատ)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105611

Մինասյանը և Սեմերջյանն ընդդեմ Հայաստանի (արդարացի փոխհատուցում)

07.06.2011
 • 27651/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Արդար փոխհատուցում
ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93184

Բոյաջյանն ընդդեմ Հայաստանի

22.03.2011
 • 38003/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում չի ճանաչվել, գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104064

Ալավերդյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

24.08.2010
 • 4523/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100411

Հովհաննիսյանը և Շիրոյանն ընդդեմ Հայաստանի (ըստ էության քննություն)

20.07.2010
 • 5065/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ (ըստ էության քննություն)

Կոնվենցիային կից Թիվ 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100024

Երանոսյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

20.07.2010
 • 13916/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100026

Պապյանի և Դավթյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

29.06.2010
 • 43334/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100094

Հովհաննիսյանի և Գևորգյանի գանգատնն ընդդեմ Հայաստանի

29.06.2010
 • 42702/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100092

Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.06.2010
 • 34334/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում, գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով խախտում չի ճանաչվել: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99403

Մամիկոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

16.03.2010
 • 25083/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97668

Առաքելյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

16.03.2010
 • 8213/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97873

Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի

09.02.2010
 • 24173/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի խախտում, նախնական առարկությունները միացվել են գործի ըստ էության քննությանը և մերժվել (իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցները չեն սպառվել): Ոչ նյութական վնասի չափը սահմանվել է:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97155

Գևորգյանի գանգատնն ընդդեմ Հայաստանի

09.02.2010
 • 20289/09
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97495

Ներսեսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

19.01.2010
 • 15371/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97210

Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի

01.12.2009
 • 31761/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95905

Բոջոլյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

03.11.2009
 • 23693/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (վերջնական)

Ճանաչվել է նընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95851

Ստեփանյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.10.2009
 • 45081/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95288

Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.10.2009
 • 22387/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգման արգելքի խախտում, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի և Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95283

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.10.2009
 • 23459/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի խախտում չի ճանաչվել:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95386

Մինասյանը և Սեմերջյանն ընդդեմ Հայաստանի (գործի ըստ էության քննություն)

23.06.2009
 • 27651/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ (ըստ էության քննություն)

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93184

Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

16.06.2009
 • 22571/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի`արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92963

Արտաշես Դավթյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

26.05.2009
 • 29736/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Ճանաչվել է մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92970

Գերագույն խորհուրդ պատմգամավորական ակումբի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

14.04.2009
 • 11721/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92548

Բորիսենկոյի և Երևանյան բազալտ ՍՊԸ-ի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

14.04.2009
 • 18297/08
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92549

Հակոբյանի և Ամիրխանյանի գանգատնն ընդդեմ Հայաստանի

03.03.2009
 • 14156/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Ճանաչվել է մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91810

Գրիգորյանի և այլոց գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

03.03.2009
 • 40864/06
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Ճանաչվել է մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91811

Սափեյանն ընդդեմ Հայաստանի

13.01.2009
 • 35738/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Նախնական առարկությունը մերժվել է (35-րդ հոդվածի 1-ին կետ` 6 ամսյա ժամկետ), մնացած մասը` ճանաչվել անընդունելի: Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատություն, խախտում (11-րդ հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքների ազատություն): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90535

Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

13.01.2009
 • 35944/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90537

Ամիրյանն ընդդեմ Հայաստանի

13.01.2009
 • 31553/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածով ամրագրված հավաքների և միավորման իրավունքի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90600

Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.12.2008
 • 31237/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում (նյութական կողմ՝ խոշտանգումների արգելք): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում (արդար դատաքննության իրավունք): Կոնվենցիայի թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում (քրեական գործերով գանգատարկման իրավունք):

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89959

Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.12.2008
 • 22390/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնաասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89966

Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

02.12.2008
 • 41698/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտում: Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89969

Յակովլեվի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

14.10.2008
 • 33264/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89368

Նոյան Տապան ՍՊԸ-ի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

07.10.2008
 • 37784/02
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (վերջնական)

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89212

Աշուղյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.07.2008
 • 33268/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 3-րս կետի «բ»ենթակետի, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 11-րդ հոդվածի խախտում: Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87642

Մելտեքս ՍՊԸ-ն և Մեսրոպ Մովսեսյանն ընդդեմ Հայաստանի

17.06.2008
 • 32283/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում, գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87003

Սարուխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

27.05.2008
 • 38978/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Նախնական առարկությունները մերժվել են (իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառում), մասնակի ընդունելի, Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի խախտում: Նյութական վնասի փոխատուցման պահանջը մերժվել է: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86482

Մելտեքս ՍՊԸ-ի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

27.05.2008
 • 37780/02
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87032

Պայքար և հաղթանակ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

20.12.2007
 • 21638/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի V-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Ծախսերի և ծախքերի (ներպետական դատավարություն) պահանջը մերժվել է:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84119

Նիկողոսյանը և Մելքոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

06.12.2007
 • 11724/04 13350/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում, գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Ծախսերի և ծախքերի (ներպետական դատավարություն) պահանջը մերժվել է:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83884

Զաքարյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

29.11.2007
 • 17849/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84010

Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի

15.11.2007
 • 26986/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Նախնական առարկությունն առ այն, որ իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցները չեն սպառվել, մերժվել է: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում չի ճանաչվել, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի հատ համակցությամբ` ճանաչվել է խախտում: Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի քննության անհրաժեշտություն չի եղել: Կոնվենցիային կից 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: 

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83297

Ամիրյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

15.11.2007
 • 18516/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83891

Զալյանի,Սարգսյանի և Սերոբյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

11.10.2007
 • 36894/04 3521/07
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82940

Խանյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

05.07.2007
 • 19065/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82107

Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի

28.06.2007
 • 36549/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, ծախսերի և ծախքերինը ևս:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81352

Տչղլյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

07.06.2007
 • 18496/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81301

Մկրտչյանն ընդդեմ Հայաստանի

11.01.2007
 • 6562/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտում:

ENG ARM http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78954

Վահան Բայաթյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

12.12.2006
 • 23459/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Ճանաչվել է անընդունելի, մասնակի՝ ընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78753

Թումանյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

09.11.2006
 • 11714/04
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78264

Աշոտ Դավթյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

19.10.2006
 • 22382/05
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77879

Պողոսյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

10.05.2006
 • 36211/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77538

Մկրտչյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

20.10.2005
 • 6562/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում

Մասնակի ընդունելի: Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71027

Բոջոլյանի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի

06.10.2005
 • 23693/03
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70676

Նոյան Տապան ՍՊԸ-ի գանգատն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 1)

21.10.2004
 • 37784/02
 • Դատարան (Երրորդ բաժանմունք)
 • Որոշում (մասնակի)

Մասնակի անընդունելի:

ENG http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67554