Logo
ECHR

Վիճակագրություն

Դատարանի քննությանը հանձնված գանգատների ընթացքը

    * Դատարանի քննությանը հանձնված գանգատների թիվն արտացոլում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Քարտուղարության կողմից Դատարան փոխանցված գանգատները:  

Կայացված վճիռներ
Դատարանի քննությանը հանձնված գանգատներ
Կոնվենցիայի խախտումներն ըստ հոդվածների
Դիմումատուների պահանջած և Եվրոպական դատարանի սահմանած արդար փոխհատուցման գումարները

* Գրաֆիկում ներկայացված գումարները հաշվարկելիս հիմք են ընդունվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջնական վճիռները:

** ՀՀ դրամով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով և ԱՄՆ դոլարով պահանջված արդար փոխհատուցման գումարները փոխակերպված են եվրոյի ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ վճռի կայացման օրվա փոխարժեքով:

***Գրաֆիկում ներկայացված չէ "Վարդանյանը և Նանուշյանն ընդդեմ Հայաստանի" գործով վճիռը, քանի որ Եվրոպական դատարանը դեռ չի կայացրել արդարացի փոխհատուցման վերաբերյալ վճիռ:

Կատարման փուլում գտնվող և փակված գործեր

* «Կատարման փուլում գտնվող գործերի» ցուցանիշն արտացոլում է ԵԽ նախարարների կոմիտեի կատարողական-վերահսկողական վարույթում գտնվող գործերը, որոնց կատարման նկատմամբ Կոմիտեն իրականացնում է վերահսկողություն: Ինչ վերաբերում է «փակված գործերին», դրանք այն գործերն են, որոնց կատարողական-վերահսկողական վարույթը փակվել է Կոմիտեի համապատասխան եզրափակիչ  բանաձևով: