Logo
ECHR

Հաղորդումներ

 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 34334/04, վերջնական է՝ 15 սեպտեմբերի 2010թ.)
 • Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 8088/05, վերջնական է ՝10 հուլիսի 2012թ.)
 • Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ44068/07, վերջնական է՝ 20 մարտի 2012թ.)
 • Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22491/08, վերջնական է՝ 2 հունվարի 2013թ.)
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 40094/05, վերջնական է՝ 02 հունվարի 2013թ.)
 • Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 22558/07, վերջնական է՝ 25 մայիսի 2016թ.)
 • Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 39563/09, վերջնական է ՝ 30 մարտի 2017թ.)
 • Զալյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատներ թիվ 36894/04 և 3521/07, վերջնական է՝ 17 հունիսի 2016թ.)
 • Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 11275/07, վերջնական է՝ 24 փետրվարի 2017թ.)
 • Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 62356/09, վերջնական է ՝ 30 հունիսի 2016թ.)
Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 34334/04, վերջնական է՝ 15 սեպտեմբերի 2010թ.)
 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2016 թվականի հունիսի 8-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի և Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2015 թվականի ապրիլի 16-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ և Սպիտակի հելսինկյան խումբ ՀԿ-ների 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 8088/05, վերջնական է ՝10 հուլիսի 2012թ.)
Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ44068/07, վերջնական է՝ 20 մարտի 2012թ.)
Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22491/08, վերջնական է՝ 2 հունվարի 2013թ.)
Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 40094/05, վերջնական է՝ 02 հունվարի 2013թ.)
 • Նալբանդյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2018 թվականի մարտի 30-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների հաշվետվություն: 2018 թվականի փետրվարի 22-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2015 թվականի փետրվարի 16-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ և Սպիտակի հելսինկյան խումբ ՀԿ-ների 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
 • Իրավունքի գերակայություն ՀԿ-ի 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ-ի 2014 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի պատասխանը:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2014 թվականի փետրվարի 25-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 22558/07, վերջնական է՝ 25 մայիսի 2016թ.)
Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 39563/09, վերջնական է ՝ 30 մարտի 2017թ.)
 • Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Զալյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատներ թիվ 36894/04 և 3521/07, վերջնական է՝ 17 հունիսի 2016թ.)
Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 11275/07, վերջնական է՝ 24 փետրվարի 2017թ.)
 • Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2017 թվականի օգոստոսի 24-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 62356/09, վերջնական է ՝ 30 հունիսի 2016թ.)
 • Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2017 թվականի փետրվարի 17-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե: